Kobe Bryant Collections

Kobe 4 " Carpe Diem "

Nike

4,850,000₫ 5,150,000₫

Kobe AD Fastfit

Nike

4,850,000₫ 5,250,000₫

Kobe Mentality 3

Nike

1,800,000₫ 1,950,000₫